Het Vlaamse Kruis Kern Ninove is één van de vele geledingen die onze kruisvereniging rijk is. Het team uit Ninove zet zich in voor EHBO in de ruime zin van het woord, zowel in Ninove als ver daarbuiten.

Onze vrijwilligers werden intensief opgeleid en volgen continu bijscholing om een goede hulpverlening te garanderen. Dag en nacht staan zij paraat om hulpposten te bemannen en in te grijpen in geval van ramp. Jaarlijkse cursussen zorgen voor opleiding van de bevolking én een verjonging van het team. Aanzienlijke investeringen in interventiemateriaal gunnen onze vrijwilligers het beste materiaal. Zei er iemand hulp nodig te hebben?

Het Vlaamse Kruis Ninove

Als vrijwilligersvereniging bestaat Het Vlaamse Kruis Ninove uit mensen uit alle lagen van de bevolking die zich belangeloos willen inzetten voor de medemens. Iedereen met het hart op de juiste plaats kan zichzelf hier op menselijk vlak enorm verrijken.

Erkenningen
Als afdeling van Het Vlaamse Kruis zijn we nationaal erkend als vormingsinstelling. En als Ninoofse vereniging zijn we erkend en vertegenwoordigd in de welzijnsraad.

Structuur

We werken binnen een democratische structuur met verkozen bestuursleden. Maar elk lid mag altijd vrij deelnemen aan onze vergaderingen of gewoon opmerkingen/vragen doorgeven aan het bestuur. We zijn immers een vriendenkring met eenzelfde doel: andere mensen helpen.

Om als actieve hulpverlener ingezet te kunnen worden moet je minstens 16 jaar zijn en een EHBO getuigschrift behalen. Binnen Het Vlaamse Kruis Ninove krijgt men dan nog minstens 100u persoonlijke begeleiding om deze kennis om te zetten in ervaring. We zijn immers men mensen(levens) bezig…