Het Vlaamse Kruis Kern Ninove is één van de vele geledingen die onze kruisvereniging rijk is. Het team uit Ninove zet zich in voor EHBO in de ruime zin van het woord, zowel in Ninove als ver daarbuiten.

 

Onze vrijwilligers werden intensief opgeleid en volgen continu bijscholing om een goede hulpverlening te garanderen. Dag en nacht staan zij paraat om hulpposten te bemannen en in te grijpen in geval van ramp. Jaarlijkse cursussen zorgen voor opleiding van de bevolking én een verjonging van het team. Aanzienlijke investeringen in interventiemateriaal gunnen onze vrijwilligers het beste materiaal. Zei er iemand hulp nodig te hebben?